| et | en |      
Ettevõttest Arendustegevus

Arendustegevus

Ettevõtte elutsüklis tekib alati varem või hiljem revolutsiooniline situatsioon, kus vanaviisi

ei ole enam võimalik ja uutmoodi ei saa tegutseda. APC osutab ettevõttetele klassikalist
nõustamisteenust mis hõlmab endas juhtimise ja orgaisatsiooni ja jutimise ning finats- ja
personalipoliitika diagnostikat ja konreetsete meetmete rakendamist. Läbi kompleksmeetmete
rakendamise (sh finansjuhtimise ja võimaliku kaasrahastamise leidmise) aitame tegutseval
ettevõttel leida värske elujõu ja toeka aluspinna edaspidiseks kasvuks.
 
Samuti aitab APC ettevõttel rakendada ja töös hoida oma tegevusvaldkonnas vastava
kvaliteedi-, keskkonna-, ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisüsteemid, mis vastavad
ISO 900:2008, ISO 14001:2004 ja (OHSAS 18001) standardite tingimustele.
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee