| et | en |      
Ettevõttest Lepitusmenetlus

Lepitusmenetlus

 
Kõige parem probleemi lahendamise meetod on probleemi ennetamine. Kahjuks jõuame
selle teadmiseni alles siis, kui seisame silmitsi lepinguliste kohustuste mitte täitmisega,
leppetrahvidega, võlgade või mõne muu äritegevuses ettetuleva lahendamist vajava
küsimusega.
 
Üsna sageli loobutakse üle pea kasvanud keeruliste probleemide lahendamisest , millega
paratamatult kaasnab majanduslik kahju või siis võtame ette pika ja kuluka kohtutee ette,
mille tulemusi ei oska me ette aimata.
 
APC aga pakub kiiret ja kaasajal järjest enam rakendatava lepitusmenetlust. Lepitusmenetlus
on tõhusa vaidluse lahendamise meetod (tuntud ka lühendina ADR -alternative dispute
resolution) mis põhineb poolte vabatahtlikkul tegevusel, kuhu on kaasatud erapooletu
lepitaja. Lepitusmenetluses tugineme vaidluse õiguslikule abalüüsile ning vaidlevate poolte
subjektiivsele, objektiivselele ja sotsiaalsele taustsüsteemile.
 
Mis kõige tähtsam – pärast esmast konsultatsioon saab klient tasuta igakülgse erapooletu
ülevaate vaidluse lahendamise võimalustest ja oodatavast tulemusest.
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee