| et | en |      
Ettevõttest Toetused ja välisturud

Toetused ja välisturud

 
On üldteada ütlemine, et raha ei ole maailmast kadunud- ei ole vaid piisavalt häid ideid
mida rahstada. Kuid tihtipeale on ka vastupidi – hea idee või tehing jääb teostamata
finantseerimisvõimaluste puudumise tõttu:
 
Koostame ettevõtjatele finantseerimise terviklahenduse ning nõustame äriidee või tehingu
rahastamist alljärgnevtes aspektides:
  • analüüsime ettevõtte finantsvõimekust ja likviidsust;
  • kaasfinantseerimise taotlemiseks koostame nõuetekohase äriplaani, eelarve jm
  • vajaliku dokumentatsiooni;
  • kaasame erainvestoreid ja eraõiguslike fonde;
  • aitame leida rahastamisvõimalusi riiklikest ja mittetulunduslikest toetusfondidest.
  • osutame kaasabi väliturgudele sisenemiseks
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee